ฝึกสมองอย่างไรให้เป็น CEO มืออาชีพ

[xyz-ips snippet="Podcast"]
พอล ณัฐศิษฏ วาจาสิทธิศิลป์

มีศัพท์ทางจิตวิทยาอยู่คำหนึ่งคือ EF (ExecutiveFunction) ซึ่งในด้านการทำธุรกิจนั้น เราก็สามารถเชื่อมโยงเรื่องของ EF ให้เข้ากับทักษะของผู้ประกอบการได้ด้วยเหมือนกัน เพราะสิ่งนี้จะทำให้เราประสบความสำเร็จในการทำงานต่าง ๆ ในทุกมิติ รวมถึง EF นั้นยังเป็นสิ่งที่เราสามารถฝึกได้ ซึ่งถ้าใครได้ฝึกมันจนชำนาญ ก็จะเท่ากับว่าเป็นการอัพเกรดสมองของผู้บริหารมืออาชีพมาไว้ในตัวเลยทีเดียว

เนื่องจากการเป็น CEO หรือเป็นผู้บริหารองค์กรน้อง สมองจะต้องมีศักยภาพสูงมาก เพราะต้องรองรับความกดดัน ต้องมีความรับผิดชอบ ต้องรู้วางแผน จัดลำดับขั้นตอนก่อนหลัง ต้องรู้วิธีแก้ปัญหา รวมถึงต้องตัดสินใจอย่างรอบคอบและถูกต้อง

ดังนั้น ผมจะมาเล่าให้ฟัง ว่าเราจะฝึกสมองยังไง ให้มีสมองแบบ CEO มืออาชีพได้ ซึ่งทักษะที่ว่านั้นจะประกอบด้วย 9 ข้อ ดังนี้

เครดิตภาพ: www.pexels.com/th-th/photo/163444/

1. ริเริ่มลงมือทำ (Initiating)

พื้นฐานที่สำคัญของ CEO คือการเป็นคนที่มีความคิดริเริ่ม และมักจะเป็นผู้นำทางความคิด มีไอเดียใหม่ ๆ และลงมือทำนำหน้าคนอื่น เราอาจจะเห็นว่า CEO เหมือนไม่ค่อยได้ทำอะไร แต่น้อยคนจะเข้าใจว่า สมองของ CEO นั้นถูกฝึกมาให้คิดอยู่ตลอดเวลา และสามารถที่จะเริ่มโปรเจ็คใหม่ ๆ ได้อย่างที่ใครคาดไม่ถึง

ดังนั้น สิ่งที่เราจะต้องฝึกก็คือ การมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์แล้วลงมือทำ อย่าผัดวันประกันพรุ่ง และเนื่องจากอาจจะเป็นสิ่งใหม่ที่ยังไม่เคยมีใครทำมาก่อน เราก็จะต้องพร้อมที่จะเป็นผู้บุกเบิก

2. วางแผนดำเนินการ (Plan&Organizing)

สมองของ CEO จะถูกฝึกให้เป็นนักวางแผน และรู้จักบริหารจัดการงานต่าง ๆ อย่างเป็นขั้นเป็นตอน โดยมีแผนแล้วก็ยังต้องมีกระบวนการในการทำงานด้วย เพื่อให้ทีมงานสามารถมาทำงานร่วมกันได้ตามบทบาทหน้าที่ ผ่านระบบการทำงาน ซึ่งมีการตรวจสอบประเมินผลอย่างเป็นระบบ ซึ่งในกระบวนการทำงานนั้น CEO ไม่จำเป็นจะต้องรู้รายละเอียดปลีกย่อยทั้งหมดก็ได้ แต่จะต้องรู้รายละเอียดในภาพรวมทั้งหมด และกำหนด KPI ชี้วัดในตอนท้าย เพื่อจะทำให้เกิดการบริหารจัดการที่ง่ายขึ้น โดยที่ CEO ไม่ต้องลงไปดูในทุกขั้นตอน

ดังนั้น เราจะต้องฝึกที่จะทำงานอย่างมีเป้าหมาย วางแผน จัดระบบ ดำเนินการ และประเมินผล ซึ่งสิ่งเหล่านี้ถือเป็นทักษะที่จะทำให้เรากลายเป็นนักบริหาร คือทั้งบริหารภารกิจ และบริหารคนด้วยนั้นเอง

เครดิตภาพ: www.pexels.com/th-th/photo/618612/

3. มุ่งเป้าหมาย(Goal-directed persistence)

อันนี้ก็เป็นทักษะของสมองอย่างหนึ่งเหมือนกัน คือ CEO จะเป็นคนที่มุ่งมั่นในเป้าหมาย มีความพากเพียรวิริยะ และมีมุมมองที่ไม่ยอมแพ้อะไรง่าย ๆ จนกว่าจะไปถึงเป้าหมายได้

ดังนั้น เราเองจะต้องฝึกตนให้เป็นรู้จักอดทนต่อปัญหาและอุปสรรค มีความมุ่งมั่นในการที่จะก้าวไปสู่เป้าหมาย เพราะในการทำงาน การอดทนพากเพียรถือเป็นกุญแจที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งที่จะทำให้เราผ่านพ้นปัญหาและอุปสรรคไปได้ โดยไม่ยอมแพ้หรือถอดใจไปเสียก่อน

4. จดจ่อใส่ใจ (Focus/Attention)

ทักษะของการมีจิตที่จดจอ ถือเป็นอีกคุณสมบัติสำคัญของ CEO เพราะถ้าหากไม่มีจิตใจที่จดจอแน่วแน่พอ การคิดการตัดสินใจต่าง ๆ ก็ผิดพลาดคลาดเคลื่อนได้ เนื่องจากว่าในแต่ละวันจะต้องปะทะกับเรื่องราวที่หลากหลาย ซึ่งถ้าหากขาดสมาธิการคิดหรือการทำก็อาจจะผิดพลาด

ดังนั้น เราจะต้องฝึกให้ตัวเองมีสมาธิ มีสติ มีความแน่วแน่มั่นคง โดยเฉพาะในปัจจุบันนี้ ซึ่งมีสิ่งต่าง ๆ มาดึงดูดความสนใจของเรามากมาย เช่น สื่อโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ที่จะดึงดูดความสนใจของเราไป จนทำให้กลายเป็นคนสมาธิสั้นได้ นอกจากนี้ เรายังจะต้องฝึกฝนให้ตนเองมีจิตใจไม่โลเล เพราะหลาย ๆ คนที่มีความคิดหรือไอเดียเยอะ ๆ พอเจอเรื่องอะไรที่ยาก ๆ หรือเจออุปสรรค ก็มักจะหันไปทำอย่างอื่นแทน แล้วก็เปลี่ยนสิ่งที่ทำเรื่อย ๆ จนสุดท้ายก็ทำอะไรไม่สำเร็จสักอย่าง ด้วยเหตุนี้ เราจะต้องฝึกตนให้มีความสมดุล ทั้งความคิดและการกระทำ ต้องจดจอใส่ใจ

5. ควบคุมอารมณ์ (Emotional control)

การคุมอารมณ์ถือเป็นคุณสมบัติที่สำคัญข้อหนึ่งของคนที่เป็น CEO หรือผู้บริหารองค์กร เพราะถ้าหากผู้บริหารอารมณ์เสียง่าย ลูกน้องก็จะรู้สึกไม่ดี และเกิดเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่สนิทใจในการที่จะทำงานร่วมกัน ผิดกับผู้บริหารอีกประเภทหนึ่งที่มีการควบคุมอารมณ์ได้ดี มีความฉลาดทางอารมณ์ คนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงาน หรือลูกน้อง ก็จะรู้สึกสนิทใจ มีความรู้สึกที่ดี และอยากจะร่วมงานด้วย

ดังนั้น เราจะต้องฝึกในเรื่องของการจัดการอารมณ์ได้เหมาะสม ไม่ใช้อารมณ์ในการแก้ปัญหา รวมถึงต้องแสดงออกอย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ

เครดิตภาพ: www.pexels.com/th-th/photo/7092509/

6. ประเมินตนเอง (Self monitoring)

ผู้บริหารจะต้องมีมุมมองในการยอมรับข้อผิดพลาด และประเมินตนเองบ่อย ๆ เนื่องจากว่า เมื่อเราเติบโตขึ้นไปอยู่ในตำแหน่งระดับสูงขององค์กรแล้ว ก็มีน้อยคนมากที่จะกล้ามาชี้แนะเรา หรือบอกข้อด้อยของเรา ดังนั้น ทักษะในการประเมินตัวเอง ถือเป็นอีกข้อหนึ่งที่ CEO จะขาดไม่ได้ รวมถึงยังจะต้องเปิดใจกับคำแนะนำต่าง ๆ ที่คนอื่นสะท้อนขึ้นมาด้วย เพื่อให้เราสามารถแก้ไขข้อบกพร่องและพัฒนาตัวเองต่อไปได้

ดังนั้น ในมุมของการฝึกฝน เพื่อให้เรามีคุณสมบัติแบบ CEO มืออาชีพ เราจะขาดเรื่องนี้ไปไม่ได้เลย เราจะต้อง ทบทวนตัวเองบ่อย ๆ และเรียนรู้ แก้ไข ปรับปรุงให้ดีขึ้น

7. จำเพื่อใช้งาน (Working memory)

คุณสมบัตินี้ถือเป็นคุณสมบัติของคนที่มีความชำนาญในการทำงานจนกลายเป็นสัญชาตญาณก็ว่าได้ คล้าย ๆ กับคนที่พิมพ์ดีดได้โดยที่ไม่ต้องมองแป้น เนื่องจากว่าเขาฝึกทำมันจนชำนาญ กลายเป็นความทรงจำของร่างกายไปแล้ว

ซึ่งเราจะเห็นได้ว่า CEO เก่ง ๆ จะมีทักษะแบบ  Working memory ด้วยกันทั้งสิ้น คือเป็นคนที่ทำงานเก่งอย่างเป็นธรรมชาติ ดูแล้วเหมือนไม่ต้องใช้ความพยายามมากนั้น แต่ก็จัดการเรื่องยาก ๆ ได้หมด ซึ่งสิ่งนี้เกิดจากการฝึกฝนและประสบการณ์ในการทำงาน บ่มเพาะจนเชี่ยวชาญ และดึงเอาศักยภาพต่าง ๆ ที่มีในตัวออกมาใช้ได้อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นในเวลาคับขันที่ต้องตัดสินใจอย่างเร่งด่วน หรือในเวลาที่ต้องแก้ปัญหาอย่างปัจจุบันทันด่วน CEO เก่ง ๆ จะสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่างดีเยี่ยม และเป็นธรรมชาติ

ดังนั้น การฝึกฝนของเราก็คือ เราจะต้องเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในการทำงาน รู้จักสังเกต จดจำ และจัดการกับข้อมูลที่ได้รับ แล้วนำมาคิดวิเคราะห์เชื่อมโยงหาเหตุผล จากนั้นก็ลงมือทำในสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสม เพราะการฝึกฝนวิธีคิดอย่างเป็นระบบนั้น ท้ายที่สุดจะทำให้เราทำงานเก่ง และมีทักษะแบบ Working memory

เครดิตภาพ: www.pexels.com/th-th/photo/5668885/

8. ยั้งคิดไตร่ตรอง (Inhibitory control)

การแสดงออกของ CEO ถือว่าเป็นสิ่งที่จะสร้างแรงสั่นสะเทือนได้มาก ทั้งในเรื่องดีหรือเรื่องไม่ดีก็ตาม ดังนั้น CEO ที่เป็นมืออาชีพ เราจะเห็นได้ว่า ก่อนที่เขาจะตัดสินใจ หรือทำอะไรลงไป เขาจะพยายามรับข้อมูลให้ครบถ้วน แล้วนำมาคิดไตร่ตรองเป็นอย่างดี ก่อนจะตอบสนองต่อสถานการณ์ต่าง ๆ

รวมถึง ในบางเรื่อง เขาก็อาจจะยับยั้งตัวเองเอาไว้ เพื่อเปิดพื้นที่ให้กับลูกน้องได้ลงไปจัดการ เพราะ CEO ไม่จำเป็นต้องลงไปแก้ปัญหาทุกอย่างด้วยตัวเอง แต่ควรปล่อยให้ลูกน้องได้เรียนรู้บ้าง เพื่อให้เขาได้ฝึกพัฒนาตัวเอง และเป็นการสร้างวัฒนธรรมองค์กรแบบที่ทุกคนช่วยกันคิด ช่วยกันแก้ ไม่ใช่เรื่องอะไรก็รอแต่ให้เจ้านายคิดอย่างเดียว

ดังนั้น ถ้าเราจะฝึกฝนในทักษะนี้ เราจะต้องฝึกที่จะ หยุด..เพื่อคิดไตร่ตรองก่อนทำหรือพูด รู้จักยับยั้งชั่งใจ เพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสมตามจังหวะและโอกาส

9. ยืดหยุ่นความคิด (Cognitive flexibility)

สิ่งนี้ถือเป็นลักษณะสำคัญของ CEO มืออาชีพเลยทีเดียว เพราะทักษะของความคิดที่ยืดหยุ่น จะช่วยให้เกิดช่องทางใหม่ ๆ ในการก้าวไปสู่เป้าหมาย บางครั้งเราก็จำเป็นที่จะต้องทำอะไรนอกกรอบ เรื่องบางอย่างถ้าไปทางตรงไม่ได้ ก็ต้องลองหาทางอื่นดู เหมือนกับการที่เรากำหนดเป้าหมายเอาไว้อย่างมั่นคงไม่แปรเปลี่ยน แต่ยุทธวิธีสามารถที่จะปรับปรุงยืดหยุ่นได้ เพื่อให้การทำงานสำเร็จลุล่วงไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้

ดังนั้น ในข้อนี้เราก็จะต้องฝึก ความคิดที่ยืดหยุ่น มองสถานการณ์ให้เห็นในหลากหลายมุมมอง และเปิดรับความคิดใหม่ ๆ ไม่ว่าจะมาจากใครก็ตาม เนื่องจากความคิดใหม่ ๆ นั้นสำคัญมาก บางอย่างเราก็อาจจะคิดไม่ถึง ดังนั้น การเปิดรับความคิด หรือไอเดียใหม่ ๆ ก็จะทำให้เกิดโอกาสในการต่อยอดพัฒนาความคิด และหลุดออกไปจากกรอบจำกัดต่าง ๆ ที่กำลังเผชิญอยู่ได้

เครดิตภาพ: www.pexels.com/th-th/photo/5668765/

และทั้งหมดนี้ก็คือ ฝึกสมองอย่างไรให้เป็น CEO มืออาชีพ ซึ่งถ้าหากว่าใครอยากเป็น CEO หรือผู้บริหารองค์กรเก่ง ๆ ก็ต้องเริ่มฝึกฝนเสียแต่วันนี้เลย แม้ว่าบางคนอาจจะยังไม่ได้เป็นผู้บริหารก็ตาม เพราะทักษะทั้ง 9 ข้อนี้ ไม่ได้เกิดขึ้นมาเพียงชั่วข้ามคืน แต่จะต้องใช้เวลาบ่มเพาะฝึกฝนสะสมประสบการณ์ไปเรื่อย ๆ เพื่อให้ทักษะต่าง ๆ ที่ว่ามานี้เจริญงอกงามอยู่ในเนื้อในตัวเรา

รวมถึง หลักการทั้งหมดที่ว่ามานี้ เรายังสามารถเอาไปใช้ได้ในการทำงานทุกระดับ ไม่จำกัดเฉพาะแค่ในภาระงานของผู้บริหารเท่านั้น แต่มันจะเป็นผลดีต่อการทำงานของเราอย่างแน่นอน ถ้าหากเรามีทักษะทั้ง 9 ข้อนี้อยู่ในตัว ไม่ว่าตอนนี้เราจะเป็นเจ้านาย หรือลูกน้องก็ตาม

บทความที่น่าสนใจอื่นๆ

เก่งแต่ไม่ก้าวหน้า ปีหน้าจะทำอย่างไร

ไร้สาระสิ้นดี!!! ทำงานก็มีผลลัพธ์
แล้วทำไมต้องประจบเจ้านาย บ้าไปแล้ว
ทำไมไม่ให้ผลงานเป็นตัวตัดสินหละ
เคยสังเกตไหมว่าทำไมคนที่เก่งคน
เก่งการนำเสนอ และเจ้านายรัก
ถึงมีโอกาสก้าวหน้ามากกว่าคนอื่น?

อ่านต่อ »

เจ้านายไม่รัก จะก้าวหน้าได้อย่างไร?

ทำงานดีทั้งปี เจ้านายไม่เห็นผลงาน
เจ้านายไม่รู้ เจ้านายไม่เห็นความสำคัญ
เพราะไม่ตรงกับเป้าหมาย ทำให้ตายก็
ไม่ไปไหนซักที
เจ้านายไม่รัก จะก้าวหน้าได้อย่างไร?

อ่านต่อ »

รับสิทธิพิเศษมั๊ย?

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

บันทึกการตั้งค่า

ลงทะเบียนตอนนี้ รับ E-Books ฟรี!!