Passion แบบไหนช่วยให้คุณอยากทำงาน

[xyz-ips snippet="Podcast"]
พอล ณัฐศิษฏ วาจาสิทธิศิลป์

ผมเชื่อว่าหลาย ๆ คนเวลาที่จะทำงานอะไรก็ตาม จะขับเคลื่อนพลังงานของตัวเองด้วย Passion ผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่จะชอบทำงานบางอย่าง และไม่ชอบทำงานบางอย่าง ซึ่งเรื่องนี้อธิบายได้ด้วยหลักการที่ผมจะนำเสนอต่อไปนี้

Passion แบบไหนช่วยให้คุณอยากทำงาน วันนี้ผมจะมาเฉลยให้ฟังว่าอะไรเป็นแรงขับเคลื่อนภายใน ที่ทำให้คนแต่ละคนลุกขึ้นมาทำงานอย่างมีความสุข เป็นเกิดมาจากแรงขับเคลื่อนภายในตามลักษณะเฉพาะของ Passion ที่คนแต่ละแบบมี

เครดิตภาพ: www.pexels.com/th-th/photo/1181343/

Passion 5 ธาตุ

                การอธิบายถึง Passion แต่ละแบบนั้น ผมจะใช้การอ้างอิงด้วยศาสตร์โบราณอย่างหนึ่งของจีน นั้นก็คือเรื่องของธาตุทั้ง 5 ได้แก่ ธาตุไม้ ธาตุน้ำ ธาตุไฟ ธาตุดิน และธาตุทอง ซึ่งเมื่อเรานำเอาหลักการ 5 ธาตุมาอ้างอิง เราก็จะเข้าใจได้ว่า Passion แต่ละแบบ ที่แต่ละคนมีคืออะไร แรงขับเคลื่อนภายในของแต่ละคนคืออะไร

ซึ่งเมื่อเราอ่านไปเรื่อย ๆ ก็ลองสำรวจ หรือวิเคราะห์ตัวเองไปด้วยก็ได้ว่า Passion ของเราเป็นธาตุอะไร หรือ Passion ของคนเพื่อนรวมงานเราเป็นธาตุอะไร ซึ่งจะทำให้เราเข้าใจตนเองและผู้อื่นอย่างลึกซึ้งมากขึ้น

เครดิตภาพ: www.pexels.com/th-th/photo/45229/

1. ธาตุน้ำ

ธรรมชาติของธาตุน้ำคือการกลมกลืน คือความกระจ่างใส หมายถึงความชัดเจนไม่ขุ่นมัว ซึ่งลักษณะเด่นของคนธาตุน้ำคือ เป็นคนที่ให้คุณค่าเชิงจิตใจเป็นสำคัญ ทำอะไรบนพื้นฐานของความกระจ่างชัด สดใจ จิตใจไม่ขุ่นมัว

คำถามประจำของคนธาตุน้ำคือ Why? (เราทำมันไปทำไม…) สุดท้ายคำตอบที่ได้จะเป็นไปในเชิงจิตวิญญาณ หรือจิตใจ

Passion ของคนธาตุน้ำจะขับเคลื่อนด้วยการตระหนักรู้ คือถ้าเกิดการตื่นรู้ขึ้นมาในใจ ว่าที่สิ่งที่ทำนั้น “ทำไปทำไม…” เขาจะสามารถขับเคลื่อนพลังงานในการทำงานของตัวเองต่อไปได้

คนธาตุน้ำสามารถปรับตัวเก่ง และเป็นคนที่กลมกลืนกับสภาพแวดล้อมได้ดี โดยสามารถเชื่อมต่อความสัมพันธ์กับผู้อื่นได้ง่าย เป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคน ส่วนใหญ่แล้วคนธาตุน้ำจะมีความสุขกับงานอะไรก็ตามที่ได้ทำประโยชน์เพื่อสังคม เป็นงานอาสา งานการกุศล หรืองานที่เป็นธุรกิจเพื่อสังคม

เครดิตภาพ: www.pexels.com/th-th/photo/4827/

2. ธาตุไม้

ธรรมชาติของธาตุไม้คือการก่อกำเนิด เป็นการเติบโต เป็นการสรรสร้าง ดังนั้น ลักษณะเด่นของคนธาตุไม้ คือการพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ มีแรงขับเคลื่อนภายในเกี่ยวกับการเรียนรู้ การสร้างสรรค์ การสร้างนวัตกรรม

คำถามของคนธาตุไม้คือ What? (เรากำลังจะทำอะไร…) ซึ่งคำตอบที่ได้ก็จะไปในเรื่องเชิงของการเรียนรู้ การสร้างสรรค์

Passion ของคนธาตุไม้ จะเป็นคนชอบเรียน มีความสุขกับการเรียนรู้ และพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ รวมถึงยังเป็นคนที่ชอบสอนด้วย ซึ่งการเรียนและการสอนถือเป็นลักษณะพื้นฐานของคนธาตุไม้ คนธาตุนี้จะถูกขับเคลื่อนจากภายในด้วยแนวคิด นวัตกรรม หรือเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่ก้าวล้ำคนอื่น

คนธาตุไม้จะมีความสุขในงานเกี่ยวกับการต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ การนำเสนอสิ่งใหม่ ๆ การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดไปจนถึงการสร้างสรรค์งานศิลปะ เพลง ดนตรี หรือวรรณกรรม คนธาตุไม้จะมีความสุขกับงานประเภทนี้มาก

เครดิตภาพ: www.pexels.com/th-th/photo/2726986/

3. ธาตุไฟ

ธรรมชาติของธาตุไฟคือความเร้าร้อน คือความรวดเร็ว ลักษณะเด่นของคนธาตุไฟจะเป็นคนที่มีความ Hot ในตัวเอง ชอบความสนุกสนาน ชอบเฮฮาปาร์ตี้ ชีวิตของคนธาตุไฟจะค่อนข้างมีสีสัน

คำถามของคนธาตุไฟคือ Who? (ฉันเป็นใครได้บ้าง…) ซึ่งคำตอบที่ได้ ก็มักจะเป็นใครสักคนที่ได้รับความสนใจจากคนหมู่มาก

Passion ของคนธาตุไฟ จะชอบความสนุกสนาน มักจะเป็นศูนย์กลาง หรือเป็นผู้นำกลุ่ม คนชอบเข้าหา เพราะเป็นคนชอบเอนเตอร์เทน ทำให้คนรอบข้างมีความสุข มีความสนุกสนานไปด้วย คนธาตุนี้จะขับเคลื่อนพลังงานบนพื้นฐานของความตื่นเต้น เร้าใจ รวดเร็ว และมักจะชอบการเป็นจุดสนใจ ชอบเป็นเหมือนแสงไฟที่ใคร ๆ เฝ้ามอง

งานที่ทำให้คนธาตุไฟมีความสุข และสอดคล้องกับ Passion ที่มี ก็คืองานเกี่ยวกับ Event แสง สี เสียง จัดคอนเสิร์ต จัดกิจกรรมต่าง ๆ เป็นต้น รวมถึงคนธาตุไฟบางคนจะมีความสุขมากถ้าได้เป็นที่รู้จักในคนหมู่มาก ดังนั้น จึงเหมาะกับงานที่ทำแล้วเป็นคนมีชื่อเสียง เช่น ดารา นักร้อง ผู้ประกาศข่าว พิธีกร เป็นต้น

เครดิตภาพ: www.pexels.com/th-th/photo/4068167/

4. ธาตุดิน

ธรรมชาติของธาตุดิน คือความหนักแน่น มั่นคง คือการรองรับทุกสรรพสิ่ง ลักษณะเด่นของคนธาตุดิน คือการเป็นคนที่มีความอดทน มีจิตใจหนักแน่น มีความมั่นคงในความรู้สึก และมีความเสถียร

คำถามของคนธาตุดินคือ When? (เมื่อไหร่…สิ่งนั้นจะมาถึง) ซึ่งคำตอบที่ได้มักจะเป็นการรอคอยความสำเร็จบางอย่าง

Passion ของคนธาตุดิน จะเป็นคนที่ไม่ได้ทุกร้อนกับการเฝ้ารอ หรืออาจจะมีความสุขกับการเนิบช้าด้วยซ้ำไป ชอบอะไรที่เป็นความสม่ำเสมอ มีความแน่นอนในการตัดสินใจ อดทนในสิ่งที่คนอื่นทนได้ยาก ยอมทำงานเพื่อครอบครัว ทำงานเพื่อคนรัก ทำงานเพื่อความสำเร็จ เป็นต้น คนธาตุนี้ขับเคลื่อนพลังงานบนพื้นฐานของความหนักแน่น อดทน และเฝ้ารอความสำเร็จที่จะมาถึงในอนาคต

งานที่สอดคล้องกับคนธาตุดิน คืองานที่มีความสม่ำเสมอ ต้องการความเสถียร ถูกต้องบนกรอบเกณฑ์ระบบระเบียบที่ถูกวางเอาไว้อย่างชัดเจนแล้ว เช่น งานบัญชี งานกฎหมาย งานที่เกี่ยวกับการตรวจสอบมาตรฐานต่าง ๆ หรืองานที่ต้องใช้การฝึกฝนทักษะอย่างยาวนาน และต้องมีความสม่ำเสมอ เช่น นักกีฬา เทรนเนอร์ออกกำลังกาย เป็นต้น

เครดิตภาพ: www.pexels.com/th-th/photo/47047/

5. ธาตุทอง

ธรรมชาติของทางธาตุทองคือการสะสม ตกผลึก ผ่านกาลเวลาอันยาวนาน แปรเปลี่ยนให้สินแร่ต่าง ๆ กลายเป็นโลหะที่มีค่า ลักษณะของคนธาตุทอง คือเป็นคนที่ให้ความสำคัญกับการตกผลึกทางความคิด หรือการกระทำ เข้าถึงแก่นขององค์ความรู้และภูมิปัญญา คำถามของคนธาตุทองคือ “How?” (ต้องทำอย่างไร…) โดยคำตอบที่ได้จะหมายถึงแก่นแท้ของงานที่ทำ ซึ่งสามารถขับเคลื่อนภารกิจไปสู่เป้าหมายได้

Passion ของคนธาตุทอง จะรู้สึกชอบ หรือหลงใหลในการเข้าถึงองค์ความรู้ต่าง ๆ ในงานที่ตัวเองทำ คือมุ่งที่จะให้ตกผลึกทางความคิดอย่างลึกซึ้ง และเข้าใจอย่างถ่องแท้ คนธาตุทองมักจะขับเคลื่อนตัวเองจากสติปัญญาและความเข้าใจอันถ่องแท้  รวมถึงจะทำงานบนหลักการที่เป็นตัวควบคุมไม่ให้งานผิดพลาด เป็นนักทฤษฎี นักวางระบบ เป็นต้น

งานที่เหมาะกับคนธาตุทอง จะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความรู้ ความถ่องแท้ ปัญญา ตรรกะ เหตุผล และงานที่ต้องควบคุมคุณภาพ เช่น เป็นนักวิจัย นักวางระบบทางธุรกิจ CEO นักวิชาการ ผู้นำทางความคิด เจ้าของทฤษฎีต่าง ๆ เป็นต้น

เครดิตภาพ: www.pexels.com/th-th/photo/32237/

และทั้งหมดนี้ก็คือ Passion 5 ธาตุ ที่เราสามารถจะใช้เป็นหลักในการสำรวจตัวเองและผู้อื่น เพื่อให้เข้าใจแรงขับเคลื่อนภายในที่กระตุ้นการทำงานของคนแต่ละแบบ และเมื่อคุณเข้าใจว่า Passion แบบไหนช่วยให้คุณอยากทำงาน คุณก็จะสามารถเลือกงานที่สอดคล้องกับตัวเอง รวมถึงยังจะสามารถจัดสรรงานต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับลูกน้อง หรือผู้ใต้บังคับบัญชา อันจะเป็นการเลือกงานให้เหมาะกับคน ซึ่งจะทำให้งานที่มอบหมายไปสำเร็จลุล่วง และคนที่ได้รับงานไปทำก็มีความสุขกับงานที่ได้ทำอีกด้วย

บทความที่น่าสนใจอื่นๆ

เก่งแต่ไม่ก้าวหน้า ปีหน้าจะทำอย่างไร

ไร้สาระสิ้นดี!!! ทำงานก็มีผลลัพธ์
แล้วทำไมต้องประจบเจ้านาย บ้าไปแล้ว
ทำไมไม่ให้ผลงานเป็นตัวตัดสินหละ
เคยสังเกตไหมว่าทำไมคนที่เก่งคน
เก่งการนำเสนอ และเจ้านายรัก
ถึงมีโอกาสก้าวหน้ามากกว่าคนอื่น?

อ่านต่อ »

เจ้านายไม่รัก จะก้าวหน้าได้อย่างไร?

ทำงานดีทั้งปี เจ้านายไม่เห็นผลงาน
เจ้านายไม่รู้ เจ้านายไม่เห็นความสำคัญ
เพราะไม่ตรงกับเป้าหมาย ทำให้ตายก็
ไม่ไปไหนซักที
เจ้านายไม่รัก จะก้าวหน้าได้อย่างไร?

อ่านต่อ »

รับสิทธิพิเศษมั๊ย?

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

บันทึกการตั้งค่า

ลงทะเบียนตอนนี้ รับ E-Books ฟรี!!