โลกต้องการอาชีพอะไรในปี 2030

[xyz-ips snippet="Podcast"]
พอล ณัฐศิษฏ วาจาสิทธิศิลป์

การเตรียมตัวเพื่ออนาคตคือสิ่งที่สำคัญของคนในยุคปัจจุบัน เพราะทุกวันนี้โลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และถือเป็นรอยต่อแห่งการปฏิวัติยุคสมัยเลยก็ว่าได้ ซึ่งถ้าเราสังเกตดูจะเห็นได้เลยว่าปัจจุบันนี้เทคโนโลยีต่าง ๆ นั้นมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว และมีอิทธิผลต่อการใช้ชีวิตของผู้คนเป็นอย่างยิ่ง

ดังนั้น ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงที่โหมกระหน่ำเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ถ้าวันนี้เราไม่รู้ว่าอีก 20 ปีข้างหน้าโลกจะเป็นอย่างไร โลกต้องการอะไร เราก็ไม่สามารถที่จะพาตัวเองไปยืนอยู่ในจุดที่เข้าถึงโอกาสได้ การผลิต การสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ ก็จะไม่ตรงตามความต้องการของโลก…เมื่อโลกไม่ต้องการ…มันก็ขายไม่ได้

ดังนั้น วันนี้ผมจะมาพาพวกเรามองไปอีก 20 ปีข้างหน้า เพื่อให้เรารู้ว่าในปี 2020 มีอาชีพอะไรบ้างที่โลกต้องการ ซึ่งถ้าเรามีวิสัยทัศน์ เราก็จะเตรียมตัวได้ทัน

เครดิตภาพ: www.pexels.com/th-th/photo/8386367/

1. AI (Artificial Intelligence)

AI หรือ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ เป็นสิ่งที่จะมาแน่ ๆ ในโลกอนาคต เพราะปัจจุบันนี้ก็ได้มีการนำเอา AI ไปใช้งานในด้านต่าง ๆ และจะยิ่งเพิ่มความสามารถให้ AI มีความเฉลียวฉลาดมากยิ่งขึ้นไปเรื่อย ๆ

โดยในปี 2030 อาชีพที่เกี่ยวข้องกับ AI ก็จะเข้าถึงโอกาสในการสร้างรายได้ ไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมเมอร์ นักพัฒนา AI หรือกระทั่งนักลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวกับ AI เพราะในอนาคต AI จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตของเราอย่างที่เราเห็นกันในภาพยนตร์แน่นอน ไม่ว่าจะเป็น รถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยระบบ AI , เลขาส่วนตัวหรือผู้ช่วยของเราที่เป็น AI เป็นต้น

ดังนั้น วันนี้ถ้าเราไม่ได้เป็นนักวิทยาการคอมพิวเตอร์ เราต้องมาคิดแล้วว่า ธุรกิจของเราในตอนนี้ หรืออาชีพของเราจะไปมีส่วนร่วมอะไรกับ AI ได้บ้าง ซึ่งปัจจุบันนี้นักธุรกิจแนวหน้าระดับประเทศ หรือระดับโลก ต่างก็ขยับเข้าหา AI กันหมดแล้ว

2. Data Scientist

อาชีพที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งที่จะมีความสำคัญมากในอนาคต ก็คือ Data Scientist หรือ นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล เนื่องจากว่าปัจจุบันนี้ เทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ ได้เชื่อมโลกทั้งใบเข้าหากัน ก็ให้เกิดการถ่ายโอนข้อมูล และสร้างชุดข้อมูลขึ้นมาเป็นจำนวนมาก เรียกได้ว่าทุกวันนี้ ที่คนทั่วโลกได้สร้างชุดข้อมูลใน 1 วันนั้น มีปริมาณเทียบเท่ากับการที่มนุษยชาติบันทึกข้อมูลเป็นระยะเวลา 1 แสนปีเลยทีเดียว นี้คือสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงชุดข้อมูลที่มีเยอะมาก และถ้าหากไม่มีการจัดสรร ชุดข้อมูลเหล่านี้ก็จะเป็นเพียงขยะ แต่ถ้าหากมีการคัดกรองชุดข้อมูล แปลความหมาย และจัดเก็บอย่างเป็นระบบ ชุดข้อมูลที่มีคุณภาพเหล่านี้ จะมีค่ายิ่งกว่าทองคำเลยทีเดียว

ดังนั้น ในอนาคตอาชีพนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล นักคณิตศาสตร์ นักสถิติ จะมีความสำคัญมาก เพราะคนเหล่านี้จะมีหน้าที่ในการแปลข้อมูลต่าง ๆ ให้กลายเป็นสิ่งมีค่าในการทำธุรกิจ เพราะในอนาคตธุรกิจที่อยู่รอด จะต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้า เพื่อให้ทราบถึงพฤติกรรมการซื้อของลูกค้าว่ามีลักษณะอย่างไร เพื่อให้สามารถสร้างสินค้า และวางกลยุทธ์ทางการตลาดได้อย่างสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า ทำให้ลูกค้าจ่ายเงินซื้อสินค้า และซื้อบ่อยขึ้น มากขึ้น

ในวันนี้ เราต้องกลับมาดูแล้วว่าบริษัทของเรามีระบบการจัดเก็บ วิเคราะห์และบริหารข้อมูลแล้วหรือยัง…

เครดิตภาพ: www.pexels.com/th-th/photo/177598/

3. Blockchain

Blockchain คือระบบอินเตอร์เน็ตแบบยุคใหม่ ที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงในอนาคต เพราะต่อไปการทำธุรกรรมออนไลน์ต่าง ๆ จะสามารถเกิดขึ้นได้โดยที่ไม่ต้องผ่านคนกลาง เช่น การยืนยันสิทธิ์ว่าใครเป็นเจ้าของทรัพย์สิน ที่ดิน ก็ไม่ต้องไปทำที่กรมที่ดินกันอีกแล้ว หรือในกิจกรรมที่ต้องมีคนกลางต่าง ๆ เช่น การแจ้งเกิด แจ้งตาย Blockchain ก็สามารถที่จะเข้ามาเป็นคนกลาง ทำหน้าที่จัดการข้อมูลตัวนี้ได้ ซึ่งแน่นอนว่า ธุรกิจที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลาง ๆ ต่าง ไม่ว่าจะเป็นธนาคาร สำนักงานเขต นายหน้าขายประกัน นายหน้าขายหุ้น เป็นต้น

ดังนั้น คนที่อยู่ในอาชีพที่มีลักษณะเป็นตัวกลางต่าง ๆ ถ้าวันนี้ไม่เริ่มปรับตัว ก็คงจะอยู่รอดได้อยากในอนาคต

4. Machine Learning

เป็นเทคโนโลยีอย่างหนึ่ง ที่จะนำไปใช้งานร่วมกับตัว AI เพราะเป็นเทคโนโลยีที่จะทำให้ AI มีความฉลาดมากยิ่งขึ้น เนื่องจากเป็นเทคโนโลยีที่สอนให้ AI เรียนรู้ว่าอะไรถูก อะไรผิด ซึ่งเทคโนโลยีนี้เคยทำงานร่วมกับ AI ในการเรียนรู้วิธีการเดินหมากล้อม แล้วสามารถเอาชนะแชมป์โลกได้แล้วด้วย

โดย “โกะ” หรือหมากล้อมถือเกมที่คนเราต้องฝึกกันเป็นเวลานานกว่าที่จะมีความชำนาญจนเป็นแชมป์โลกได้ แต่เจ้า AI กับตัว Machine Learning นั้นใช้เวลาฝึกเพียงไม่กี่ปี ก็สามารถที่จะเอาชนะแชมป์โลกได้แล้ว รวมถึงหลังจากนั้นไม่นาน AI รุ่นใหม่ ก็สามารถที่จะเอาชนะ AI รุ่นเก่าได้ หลังจากเรียนรู้ร่วมกับ Machine Learning ในระยะเวลาไม่กี่วันเท่านั้น

ดังนั้น ต่อไปหุ่นยนต์จะมีความฉลาดมากขึ้น และเราเรียนรู้ได้เร็วกว่ามนุษย์ ซึ่งในฐานะที่เราเป็นมนุษย์ ถ้าเราไม่เรียนรู้ที่จะเป็นผู้ใช้งานหุ่นยนต์ สุดท้ายเราจะกลายเป็นคนตกยุค และจะเหลืองานให้เราได้ทำน้อยมาก

เครดิตภาพ: www.pexels.com/th-th/photo/8370752/

5. Decentralized Finance

 โลกในอีก 10 ปีข้างหน้า ระบบการเงินจะเข้าสู่การทำธุรกรรมรูปแบบใหม่ ซึ่งจะส่งผลให้สถาบันการเงินต่าง ๆ มีความจำเป็นลดน้อยลง และจะไม่ได้ถือเป็นโครงสร้างหลักของการทำธุรกรรมต่าง ๆ อีกแล้ว เพราะรูปแบบธุรกิจกรรมจะเข้าสู่ยุคของ Blockchain ถ้าหากวันนี้ใครยังไม่รู้เรื่องนี้ จะต้องรีบไปเรียนรู้และทำความเข้าใจโดยด่วน ไม่เช่นนั้น จะกลายเป็นคนที่ปรับตัวได้ช้า และไม่ทันกระแสการเปลี่ยนแปลง

6. Virtual reality กับ Augmented Reality

Virtual reality หรือ VR เป็นเทคโนโลยีที่จำลองให้เราเข้าไปอยู่ในโลกเสมอจริง เมื่อเราใส่แว่น VR แล้วมองออกไป เราจะเห็นอีกโลกหนึ่ง หรือสถานที่ใด สถานที่หนึ่งก็ได้ ที่มีการตั้งระบบเอาไว้ ซึ่งจะทำให้เรารับประสบการณ์พิเศษที่ไม่ต่างอะไรกับการที่เราได้เข้าไปอยู่ตรงนั้นจริง ๆ โดยเทคโนโลยีนี้สามารถเอามาใช้ประโยชน์ได้ ทั้งในแง่ความบันเทิง เช่น การเล่นเกม, การท่องเที่ยว, การดูภาพยนตร์ หรือการชมคอนเสิร์ต รวมถึง ยังสามารถนำมาใช้ในการทำธุรกิจได้ เช่น โครงการบ้านจัดสรรต่าง ๆ อาจจะประยุกต์เอาเทคโนโลยีนี้ไปนำเสนอให้ลูกค้าได้เห็นภาพก่อน ว่าเมื่อก่อสร้างเสร็จแล้วหมู่บ้านจะมีลักษณะอย่างไร บ้านจะมีรูปแบบรูปทรงอย่างไร ทำให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้น

ส่วนเทคโนโลยี Augmented Reality จะเป็นรูปแบบหนึ่ง คือเป็นแว่นที่เมื่อเราสวมเข้าไปแล้ว แว่นจะแสดงผลให้เราเห็นข้อมูลต่าง ๆ แจ้งขึ้นมาในแว่น เช่น ถ้าเราเดินเข้าไปในเมือง ผ่านร้านค้า ร้านอาหารต่าง ๆ ระบบก็จะแจ้งเตือนทำให้เรามองเห็นผ่านแว่นได้เลยว่าร้านไหนมีอาหารอร่อย มีโปรโมชั่นดี ๆ หรือ เรายังสามารถนำเอา Augmented Reality ไปใช้ในการนำทางได้ว่า เราต้องการไปที่จุดหมาย เราจะต้องเลี้ยวซ้าย เลี้ยวขวาอย่างไร ซึ่งเราจะเห็นได้เลยผ่านแว่น และในอนาคตยุคแห่งโทรศัพท์มือถือก็จะค่อย ๆ หมดไป แต่เทคโนโลยีนี้จะเข้ามาแทน

ดังนั้น วันนี้ถ้าหากเราสร้างเทคโนโลยีไม่ได้ เราก็ต้องถามตัวเองว่าเราจะสามารถมีส่วนร่วมกับเทคโนโลยีนี้ได้อย่างไร

เครดิตภาพ: www.pexels.com/th-th/photo/5011647/

7. 3D Printing

จริงเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ เพราะเรารู้จักกันมาหลายปีแล้ว แต่สำหรับในยุคต่อไป 3D Printing จะไม่ใช่แค่พิมพ์ของเล่นอีกแล้ว เพราะตอนนี้ก็มีแผนที่จะนำเอา 3D Printing ไปใช้ในอวกาศด้วย เพราะว่าในกรณีที่มีอุปกรณ์บางอย่างชำรุด เราก็จะสามารถเอา 3D Printing ไปขึ้นรูปพิมพ์ชิ้นส่วนนั้น เพื่อซ่อมยานอวกาศได้เลย นี้คือเรื่องที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ที่ 3D Printing จะมีความแพร่หลาย และถูกนำไปใช้ในงานอื่น ๆ อย่างกว้างขวาง ไม่ว่าจะเป็นด้านวิศวกรรม ด้านการแพทย์ เป็นต้น

8. Biotechnology

ในอนาคตเรื่องเทคโนโลยีชีวภาพจะเป็นสิ่งที่มีความก้าวหน้า และจะได้รับการยอมรับมากขึ้น เนื่องจากว่าเมื่อจำนวนประชากรโลกเพิ่มมากขึ้น สภาพแวดล้อมเสื่อมโทรมลง เราก็จำเป็นที่จะต้องใช้เทคโนโลยีตัดต่อพันธุกรรม เพื่อให้เรามีพืชที่ทนทานต่อสภาพแวดล้อม ให้ได้พืชที่มีผลผลิตสูง ไม่เช่นนั้นแล้ว ประชากรโลกก็จะเกิดภาวะขาดแคลนอาหารได้ ซึ่งปัจจุบันนี้ ก็เริ่มมีการทำเนื้อสังเคราะห์ขึ้นมาแล้ว โดยไม่ได้เป็นเนื้อสัตว์จริง ๆ แต่มีลักษณะและรสชาติแบบเนื้อที่เรานำมาประกอบอาหารได้

ดังนั้น ถ้าวันนี้ใครที่อยู่ในธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร เราได้คิดไว้หรือยังว่าจะใช้เทคโนโลยีนี้มาพัฒนาธุรกิจของเราได้อย่างไร

เครดิตภาพ: www.pexels.com/th-th/photo/3938022/

9. Nanotechnology

เป็นเทคโนโลยีที่มีขนาดเล็กมาก ๆ เช่น หุ่นยนต์ขนาดเล็ก ที่สามารถฉีดเข้าไปในร่างกายมนุษย์ได้ เพื่อทำหน้าที่ในการต่อสู้กับเชื้อไวรัส หรือไปซ่อมแซมส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย นอกจากนี้เทคโนโลยีขนาดเล็กยังสามารถที่จะเอาไปผสมผสานเข้ากับเทคโนโลยีอื่น ๆ เพื่อให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ในอนาคตอย่างแน่นอน

10. Medical technology

เป็นเทคโนโลยีด้านการดูแลสุขภาพ ซึ่งทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงการดูแลสุขภาพ และการรักษาพยาบาลได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น การตรวจสอบโรคทางไกลผ่านระบบเทคโนโลยีต่าง ๆ ซึ่งในอนาคต เวลาที่เราไม่สบาย เราก็อาจจะไม่ต้องไปให้หมอตรวจที่โรงพยาบาลแล้วก็ได้ เพียงแค่เรามีเทคโนโลยีที่สามารถตรวจวัดสุขภาพ แล้วส่งข้อมูลที่วัดได้ไปให้กับคุณหมอ ซึ่งคุณหมอก็จะทำหน้าที่ในการวิเคราะห์โรคให้กับเราได้ในระยะไกล เป็นต้น

เครดิตภาพ: www.pexels.com/th-th/photo/1852984/

11 drone affairs

เป็นเรื่องของการเดินทางด้วยอากาศยาน ซึ่งไม่ใช่เครื่องบิน ซึ่งธุรกิจนี้จะมีทั้งการขนส่งคน และขนส่งสิ่งของ อย่างที่เราได้ยินข่าวของการนำเอาโดรนมาใช้เพื่อส่งของในต่างประเทศ ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาในการเดินทางไปหลายเท่าตัว หรือแม้กระทั่งในการขนส่งคน ก็เริ่มมีแนวโน้มว่าธุรกิจนี้จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วย ซึ่งจะทำให้รูปแบบวิถีชีวิตและการเดินทางสัญจรของผู้คนเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม

ดังนั้น ถ้าหากใครที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจด้านการคมนาคม ขนส่ง โลจิสติกส์ต่าง ๆ ก็ต้องมองแล้วว่าจะปรับตัวไปอย่างไร ในเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่กำลังจะมาถึงในไม่ช้า

และทั้งหมดนี้ก็คือ โลกต้องการอาชีพอะไรในปี 2030 ซึ่งผมอยากจะแนะนำว่า ก่อนที่สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้มันจะมาถึง เราจะต้องมองให้ออกแล้วว่า เราจะอยู่ตรงไหน ในสมการทางธุรกิจเหล่านี้ เพื่อที่ให้ธุรกิจของเราอยู่รอด และปรับตัวไปกับกระแสการเปลี่ยนแปลงได้อย่างราบรื่น หรือกระทั่งเอากระแสตรงนี้มาหนุนส่งให้ธุรกิจของเราเติบโตมากยิ่งขึ้น ก็สามารถเป็นไปได้ ถ้าหากเราเริ่มก่อน รู้ก่อน และปรับตัวได้ก่อน

บทความที่น่าสนใจอื่นๆ

เก่งแต่ไม่ก้าวหน้า ปีหน้าจะทำอย่างไร

ไร้สาระสิ้นดี!!! ทำงานก็มีผลลัพธ์
แล้วทำไมต้องประจบเจ้านาย บ้าไปแล้ว
ทำไมไม่ให้ผลงานเป็นตัวตัดสินหละ
เคยสังเกตไหมว่าทำไมคนที่เก่งคน
เก่งการนำเสนอ และเจ้านายรัก
ถึงมีโอกาสก้าวหน้ามากกว่าคนอื่น?

อ่านต่อ »

เจ้านายไม่รัก จะก้าวหน้าได้อย่างไร?

ทำงานดีทั้งปี เจ้านายไม่เห็นผลงาน
เจ้านายไม่รู้ เจ้านายไม่เห็นความสำคัญ
เพราะไม่ตรงกับเป้าหมาย ทำให้ตายก็
ไม่ไปไหนซักที
เจ้านายไม่รัก จะก้าวหน้าได้อย่างไร?

อ่านต่อ »

รับสิทธิพิเศษมั๊ย?

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

บันทึกการตั้งค่า

ลงทะเบียนตอนนี้ รับ E-Books ฟรี!!